שכפול סמל

הפונקציה CopyIcon העתקת נקודת אחיזה סמל. דבר זה מאפשר יישום או קובץ DLL לקבל אחיזה משלו עבור סמל בבעלות מודול אחר. לאחר מכן, אם מתפנה המודול אחרים, היישום מועתקים הסמל עדיין תהיה אפשרות להשתמש בסמל.

הפונקציה CopyImage יצירת סמל חדש המבוסס על סמל מקור שצוין. הסמל החדש יכול להיות גדול יותר או קטן יותר סמל מקור.

לקבלת מידע אודות הוספה, הסרה או החלפת משאבים סמל קובץ הפעלה (.קבצי ה-EXE), ראה משאבים.

Index