סמל נקודת מגע

לאחד הפיקסלים סמל מיועד לשמש הנקודה החמה, שהיא המערכת לנקודה עוקב אחר מזהה המיקום של הסמל. נקודת מגע של סמל הוא בדרך כלל הפיקסל הממוקמת במרכז הסמל. אם תשתמש בפונקציה CreateIconIndirect כדי ליצור סמל, ניתן לציין כל פיקסל להיות נקודת המגע.

Index