סמלים

סמל היא תמונה המורכבת של תמונת bitmap, בשילוב של מסיכה כדי ליצור אזורים שקופים בתמונה. המונח הסמל ניתן להפנות אחת הפעולות הבאות:

סקירה זו מתאר יצירת מוצרים, להרוס, שכפול סמלים.

Index