סמל הודעות

ההודעות הבאות נעשה עם סמלים.

WM_ERASEBKGND
WM_ICONERASEBKGND
WM_PAINTICON

Index