סמל הרס

יישום זקוקה עוד סמל שזה נוצר באמצעות הפונקציה CreateIconIndirect , אותו צריך להשמיד את הסמל. הפונקציה DestroyIcon הורס את נקודת האחיזה של סמל ופינוי כל זיכרון המשמש את הסמל. יישומים צריכים להשתמש בפונקציה זו רק עבור סמלים שנוצרו באמצעות CreateIconIndirect; אין צורך להרוס סמלים אחרים.

Index