החלפת טקסט

יישום להחליף טקסט שנבחר בפקד עריכה על-ידי שליחת הודעת EM_REPLACESEL עם מצביע הפקד טקסט ההחלפה. אם יש בחירה נוכחית, EM_REPLACESEL מוסיף את הטקסט החלופי בנקודת הכניסה. היישום ייתכן שתקבל את הודעת EN_ERRSPACE אם הטקסט החלופי חורג מכמות הזיכרון הזמינה. הודעה זו חלה על שני פקדי עריכה שורה אחת ופריסה מרובת שורות.

ליישום יש אפשרות להשתמש EM_REPLACESEL כדי להחליף את חלק הטקסט של פקד עריכה או בפונקציה SetDlgItemText כדי להחליף את כל זה.

Index