בחירת טקסט

לאחר בחירת פקד עריכה, המשתמש יכול לבחור טקסט בפקד באמצעות העכבר או לוח המקשים. יישום, באפשרותך לאחזר את מיקומי תו ההתחלה והסיום של הבחירה הנוכחית פקד עריכה על-ידי שליחת הודעת EM_GETSEL של הפקד. ערך ההחזרה עבור מיקום הסיום הוא אחד גדול מהתו האחרון בקטע (כלומר, המיקום של התו הראשון הבא אחרי התו האחרון שנבחר).

יישום ניתן גם לבחור טקסט בתוך פקד עריכה על-ידי שליחת הודעת EM_SETSEL עם מדדי תו ההתחלה והסיום עבור הבחירה של הפקד. לדוגמה, היישום להשתמש EM_SETSEL עם EM_REPLACESEL כדי למחוק טקסט מתוך פקד עריכה.

שלוש הודעות אלה חלות על שני פקדי עריכה שורה אחת ופריסה מרובת שורות.

Index