שינוי הגופן שבשימוש פקד עריכה

יישום לשנות את הגופן המשתמשת פקד עריכה על-ידי שליחת הודעה WM_SETFONT . רוב היישומים לעשות זאת בעת עיבוד הודעת WM_INITDIALOG . שינוי הגופן אינו משנה את הגודל של פקד עריכה; יישומים אשר שלח את ההודעה WM_SETFONT ייתכן שיהיה עליך לאחזר את מדדי גופן עבור הטקסט וכדי לחשב מחדש את הגודל של פקד עריכה. לקבלת מידע נוסף אודות גופנים ומדדים גופנים, ראה גופנים וטקסט.

Index