פונקציות פקד עריכה

הפונקציה הבאה נעשה עם פקדי עריכה.

EditWordBreakProc

Index