בחירת פקד עריכה

המשתמש יכול לבחור פקד עריכה על-ידי לחיצה עליו באמצעות העכבר או על-ידי מעבר באמצעות מקש טאב אליו. השיטה 'טאבים' היא חלק ממשק לוח המקשים מוגדרת מראש המספק המערכת. לקבלת תיאור מלא של ממשק זה, ראה תיבות דו-שיח. כאשר המשתמש בוחר פקד עריכה, המערכת מספקת הפקד מוקד לוח המקשים, מסמן את הטקסט שלה באמצעות וידאו לאחור.