אחזור נקודות ותווים

יישום לקבוע איזה תו הקרובה ביותר לנקודת פקד עריכה שצוין על-ידי שליחת הודעה EM_CHARFROMPOS . ההודעה מחזיר אינדקס תו ואינדקס קו התו הקרוב ביותר הנקודה. באופן דומה, יישום יכול לקבוע את הקואורדינטות לקוח של התו שצוין בפקד עריכה על-ידי שליחת הודעה EM_POSFROMCHAR . היישום מציין את אינדקס תו ומחזירה הודעה קואורדינטות x ו- y בפינה השמאלית העליונה של התו.

Index