מאגר טקסט

המערכת שומרת טקסט פקד עריכה במאגר ומעתיק אותו לפקד, לפי הצורך. הנושאים הבאים לדון כיצד המערכת מקצה ו אתחול המאגר ומשנה את המאפיינים שלו.

Index