שינוי טקסט

המשתמש יכול לבחור, למחוק או להעביר טקסט פקד עריכה. המערכת שומרת את דגל פנימי עבור כל פקד עריכה המציין אם תוכן הפקד שונתה. המערכת מנקה דגל זה כאשר הוא יוצר את הפקד ומגדיר את הדגל שבכל פעם הטקסט בפקד. יישום לאחזר את דגל שינוי על-ידי שליחת הודעת EM_GETMODIFY הפקד, להגדיר או לנקות את דגל שינוי על-ידי שליחת הודעת EM_SETMODIFY של הפקד. הודעות אלה חלות על שני פקדי עריכה שורה אחת ופריסה מרובת שורות.

Index