אתחול המאגר טקסט

יישום ניתן לאתחל או לאתחל מחדש מאגר הטקסט של פקד עריכה על-ידי קריאה לפונקציה SetDlgItemText . יישום יכול לאחזר את התוכן של מאגר טקסט על-ידי קריאה לפונקציה GetDlgItemText.

Index