ההודעה WM_PARENTNOTIFY

פקד שולחת הודעה WM_PARENTNOTIFY בכל פעם שהמשתמש לוחץ על לחצן עכבר תוך הצבעה על הפקד. יישומים מסוימים לפענח הודעה זו בתור אות כדי לבצע פעולות הקשורות להפקד, כגון הצגת שורת טקסט המתארת את מטרת הפקד.

המערכת שולחת הודעות WM_PARENTNOTIFY גם כאשר הוא יוצר, הורסת את חלון, אך לא עבור פקדים שנוצרו מתבנית בתיבת הדו-שיח. המערכת מונעת הודעות אלה על-ידי ציון הסגנון WS_EX_NOPARENTNOTIFY בעת יצירת הפקדים. יישום לא ניתן לעקוף את ברירת המחדל אלא אם כן הוא יוצר מפקדיו עבור תיבת הדו-שיח.

Index