שימוש בתיבות דו-שיח

באפשרותך להשתמש בתיבות הדו-שיח כדי להציג מידע ואת הבקשה עבור קלט מהמשתמש. היישום טוען אתחול תיבת הדו-שיח, תהליכי קלט משתמש ואת הורסת את תיבת הדו-שיח בתום הפעילות של המשתמש. תהליך הטיפול תיבות הדו-שיח משתנה, בהתאם לשאלה אם תיבת הדו-שיח הוא מודאלי או ללא מצב. תיבת דו-שיח מודאלית דורשת מהמשתמש לסגור את תיבת הדו-שיח לפני הפעלת חלון נוסף של היישום. עם זאת, המשתמש יכול להפעיל את windows ביישומים שונים. תיבת הדו-שיח modeless אינה מחייבת מענה מיידי מצד המשתמש. הוא דומה לחלון הראשי המכיל פקדים. הסעיפים הבאים דנים כיצד להשתמש בשני סוגים של תיבות דו-שיח.

Index