שכפול הסמן

הפונקציה CopyCursor העתקת נקודת אחיזה הסמן. פעולה זו מאפשרת ליישום או קוד ה-DLL לאחזר את נקודת האחיזה כדי סמן בבעלות מודול אחר. לאחר מכן, אם המודול מתפנה, המודול להעתיק את הסמן עדיין תהיה אפשרות להשתמש בעיצוב הסמן.

לקבלת מידע כיצד להוסיף, להסיר או להחליף משאבים הסמן בתוך קבצי הפעלה, ראה משאבים.

Index