סמן הודעות

ההודעה הבאה נעשה עם סמנים.

WM_SETCURSOR