סמנים

הסמן הוא תמונה קטנה שאת מקום על גבי המסך נשלט על-ידי התקן הצבעה, כגון עכבר, עט או כדור העקיבה. בהמשך סקירה זו, מתייחס המונח העכבר בכל התקן הצבעה.

כאשר המשתמש מזיז את העכבר, המערכת מעבירה את הסמן בהתאם. פונקציות הסמן Win32 להפעיל יישומים לשם יצירת לטעון, להציג, להעביר, לרכז ולהרוס סמנים.