הודעות הדיווח של פקד

פקד לשלוח הודעה חלון האב שלה כדי להודיע על קלט מהמשתמש או שינויים בפקד האב. הודעת הדיווח הוא הודעה WM_COMMAND הכולל מזהה פקד קוד הודעה המזהה את מהות האירוע. מזהה פקד הוא מספר ייחודי שהיישום משתמש כדי לזהות את הפקד שולח את ההודעה. היישום קובעת את מזהה פקד בעת יצירת הפקד. היישום מציין המזהה בפרמטר hMenu של הפונקציה CreateWindowEx או בחבר מזהה של מבנה DLGITEMTEMPLATEEX.

מכיוון שהפקד אינו מוגדר מזהה פקד, הפקד לאחזר את המזהה לפני הוא יכול לשלוח הודעות דיווח. פקד עליך להשתמש בפונקציה GetDlgCtrlID כדי לאחזר מזהה פקד משלו. למרות מזהה פקד מצוין בתור נקודת האחיזה תפריט בעת יצירת הפקד, לא ניתן להשתמש בפונקציה GetMenu כדי לאחזר את המזהה. לחלופין, פקד יכול לאחזר את המזהה החבר hMenu במבנה CREATESTRUCT בעת עיבוד הודעת WM_CREATE.

Index