בתיבת הדו-שיח הגדרת הדפסה

ניתן ליצור ולהציג את תיבת דו-שיח הגדרת הדפסה על-ידי הגדרת הדגל PD_PRINTSETUP קריאה לפונקציה PrintDlg . עם זאת, תיבת הדו-שיח ' הגדרת הדפסה ' הוחלף בתיבת הדו-שיח הגדרת עמוד , אין להשתמש ביישומים חדשים.

הדגלים הבאים חלים רק על תיבת הדו-שיח ' הגדרת הדפסה ':

Index