ממשקים משותפים של תיבת הדו-שיח

הממשקים הבאים משמשים עם ספריית תיבת דו-שיח נפוצות.

IPrintDialogCallback

IPrintDialogServices

Index