אודות תיבות הדו-שיח המשותפות

סקירה זו מתארת את תיבות הדו-שיח המשותפות של ומסביר כיצד להשתמש בהם ביישומים מבוססי-Win32. תיבות הדו-שיח המשותפות כוללות פתיחה , שמירה בשם קובץ תיבות הדו-שיח; Find and להחליף עורך תיבות דו-שיח; ההדפסה הגדרת הדפסה, הגדרת עמוד הדפסת תיבות דו-שיח; בתיבות הדו-שיח צבע , גופן.

באפשרותך ליצור תיבות הדו-שיח המשותפות עבור היישומים שלך באמצעות פונקציות נפוצות של תיבת הדו-שיח. פונקציות אלה לספק הליכים תיבת הדו-שיח תבניות עבור תיבות הדו-שיח המשותפות. עליך לספק את הערכים ההתחלתיים עבור תיבות הדו-שיח וכתובות של משתנים, מאגרים המקבלים הקלט מתיבות דו-שיח.

Index