ספריית תיבת דו-שיח נפוצות

ספריית נפוצות של תיבת הדו-שיח מכילה סידרה של תיבות דו-שיח לביצוע משימות נפוצות, כגון פתיחת קבצים והדפסה של מסמכים. בתיבות דו-שיח כלליות לספק ממשק משתמש אחיד המאפשר למשתמשים לבצע משימות נפוצות אלה מבלי נאלצו ללמוד טכניקות חדשות עם כל יישום.

Index