תכונות מיוחדות של התיבה המשולבת

ה-API של Win32 מספק הודעות למטרה מיוחדת פונקציות המאפשרות יישום להצגת פירוט בתיבה משולבת, ספריה מקשרים נתונים פריטי הרשימה בתיבה משולבת, ואף לשנות את ממשק לוח המקשים עבור תיבה נפתחת משולבת או תיבת רשימה נפתחת.

Index