יצירה של תיבה משולבת שצוירו על-ידי הבעלים

סעיף זה מתאר כיצד להשתמש בתיבה משולבת שצוירו על-ידי הבעלים לא. הדוגמה ליצירת תיבת דו-שיח ארוחה כיכר משתמשת תיבת הרשימה הנפתחת שצוירו על-ידי הבעלים של כדי להציג קבוצות המזון ארבעה, כל המיוצגים על-ידי מפת סיביות וגם שם. בחירת קבוצת מזון גורם המזונות בקבוצה זו תופיע ברשימה.

Index