תיבות משולבות

תיבה משולבת היא סוג ייחודי של פקד, המוגדרת על-ידי המחלקה תיבה משולבת, המשלב פונקציונליות של תיבת רשימה, פקד עריכה.

סקירה זו מתארת את הסוגים והסגנונות של התיבה המשולבת, את החלקים של תיבה משולבת, השימוש בתיבה משולבת שצוירו על-ידי הבעלים לא, וכיצד לתתי תיבה משולבת. תכונות נוספות של תיבות משולבות נדונות גם.

Index