הנתונים המשויכים פריטי רשימה

יישום לשייך נתונים פריטי הרשימה בתיבה משולבת. ערך DWORD משייכת ההודעה CB_SETITEMDATA פריט רשימה, ו CB_GETITEMDATA מאחזרת את הערך המשויך פריט רשימה.

הדוגמה ביצירת בתיבה משולבת Owner-Drawn לא משתמשת נתוני פריט כדי לשייך קבוע כל פריט בתיבת הרשימה הנפתחת. כזה ערך ייחודי המזהה כל פריט עצמאית של מיקומו ממוינות.

יישומים אחרים עשויים להשתמש נתוני פריט לשייך פריט רשימה של נקודת האחיזה או מצביע. אם כן, יישום יכול לעבד הודעה WM_DELETEITEM למחוק או לפנות את האובייקט שצוין בעת מחיקת פריט רשימה.

Index