מעבד את ההודעה WM_SETFOCUS

כאשר חלון סרגל הכלים מקבל מוקד הקלט, היא קובעת באופן מיידי את המוקד לתיבה המשולבת הראשונה בסרגל הכלים. כדי לעשות זאת, לדוגמה ביצירת כלים תיבה משולבת קוראת לפונקציה השירות SetFocus בתגובה להודעת WM_SETFOCUS.

Index