ממשק המשתמש מורחבת

תיבות רשימה נפתחת משולבות ותיבות רשימה נפתחת תומך ממשק לוח מקשים חלופיות שנקרא את ממשק המשתמש מורחבת. כברירת מחדל, מקש f4 פותח או סוגר את הרשימה ומשנה החץ למטה בבחירה הנוכחית. בתיבה משולבת עם ממשק המשתמש מורחבת, עם זאת, מקש f4 אינה זמינה ופותח הקשה על מקש החץ למטה רשימה נפתחת.

כדי לבחור את ממשק המשתמש עבור תיבה משולבת, יישום יכול לשלוח את ההודעה CB_SETEXTENDEDUI התיבה המשולבת. הערך TRUE עבור הפרמטר wParam מאפשרת לממשק משתמש מורחב; ערך FALSE מגדיר את ממשק המשתמש של ברירת המחדל. כדי לקבוע אם תיבה משולבת משתמש ממשק המשתמש מורחבת, יישום יכול לשלוח את ההודעה CB_GETEXTENDEDUI לתיבה משולבת.

Index