אודות תיבות משולבות

ה-API של Win32 מספק שלושה סוגים של תיבה משולבת: תיבות משולבות פשוטה (CBS_SIMPLE), תיבות רשימה נפתחת משולבת (CBS_DROPDOWN) ותיבות רשימה נפתחת (CBS_DROPDOWNLIST).

יש גם מספר סגנונות תיבות משולבות מגדיר מאפיינים ספציפיים. לדוגמה, שני סגנונות לאפשר ליישום ליצור של התיבה המשולבת שצוירו על-ידי הבעלים, ביצוע היישום אחראי להצגת מידע בפקד.

תיבה משולבת כולל רשימה של שדה בחירה. הרשימה מציגה את האפשרויות שלבחור משתמש ומציג שדה בחירה הבחירה הנוכחית. מלבד תיבות רשימה נפתחת, שדה בחירה הוא פקד עריכה, ניתן להשתמש כדי להזין טקסט שאינו מופיע ברשימה.

Index