יצירת תיבת הדו-שיח שצוירו על-ידי הבעלים

התבנית בתיבת הדו-שיח הגדרת סגנונות חלון, והלחצנים בקרת מזהים עבור התיבה המשולבת. התיבה המשולבת בדוגמה זו משתמש בסגנונות CBS_DROPDOWNLIST CBS_OWNERDRAWFIXED, CBS_SORT, CBS_HASSTRINGS, WS_VSCROLL, WS_TABSTOP.

תיבת הדו-שיח כוללת גם תיבת רשימה (IDLIST) ובין שני לחצנים: אישור (IDOK), ביטול (IDCANCEL). קבועים IDOK ו- IDCANCEL מוגדרים על-ידי קבצי כותרות SDK. IDLIST קבוע מוגדר בקובץ הכותרת של היישום, הוא מזהה פקד, IDCOMBO.

לקבלת מידע נוסף אודות תיבות דו-שיח, עיין תיבות דו-שיח.