רשימות נפתחות

הודעות ודיווחים מסוימים חלים רק על תיבות משולבות המכיל רשימות נפתחות. כאשר רשימה נפתחת פתוחה או סגורה, חלון האב של תיבה משולבת מקבל הודעה בטופס הודעה WM_COMMAND . אם הרשימה הוא שנפתח, המילה הגבוהות של wParam היא CBN_DROPDOWN. אם הרשימה להיות סגורה, היא CBN_CLOSEUP.

יישום לפתוח את רשימת נפתחת משולבת או תיבת רשימה נפתחת באמצעות הודעה CB_SHOWDROPDOWN . הוא לקבוע אם הרשימה פתוח באמצעות הודעת CB_GETDROPPEDSTATE ועל לקבוע את הקואורדינטות של רשימה נפתחת על-ידי שימוש את ההודעה CB_GETDROPPEDCONTROLRECT . יישום גם להגדיל את רוחב רשימה נפתחת באמצעות הודעה CB_SETDROPPEDWIDTH.

Index