מבנים תיבת משולבת

המבנים הבאים משמשים עם תיבות משולבות.

COMPAREITEMSTRUCT
DRAWITEMSTRUCT
MEASUREITEMSTRUCT

Index