להרוס את קארה

כאשר חלון מאבד מוקד לוח המקשים, המערכת שולחת את הודעת WM_KILLFOCUS החלון. היישום שלך צריך להשמיד את סימן הכניסה בעת עיבוד הודעה זו באמצעות הפונקציה DestroyCaret . הקוד שלהלן מציג כיצד להשמיד קארה בחלון עוד יש מוקד לוח מקשים.

מקרה WM_KILLFOCUS: / / החלון הוא הפסד מוקד לוח המקשים, אז הורסים סימן הכניסה. 
 
    DestroyCaret(); 
 
    מעבר 

 

Index