אודות סימני Caret

המערכת מספקת תו אחד בכל תור. חלון עליך ליצור סימן caret רק כאשר הוא נמצא במוקד באמצעות לוח המקשים או פעילה. החלון צריך להשמיד את סימן הכניסה לפני אובדן מוקד לוח המקשים או להיות לא פעיל. לקבלת מידע נוסף אודות קלט של לוח מקשים, ראה קלט של לוח מקשים.

השתמש בפונקציה CreateCaret כדי לציין את הפרמטרים עבור קארה. המערכת מהווה סימן caret על-ידי הפיכת צבעים פיקסל בתוך המלבן שצוין על-ידי מיקום, רוחב וגובה של קארה. ניתן לציין את הרוחב והגובה ביחידות לוגיות; לכן, המראה של קארה כפוף מיפוי מצב של החלון.

Index