מיקום תו

באפשרותך לקבוע את המיקום של סימן הכניסה באמצעות הפונקציה GetCaretPos . מועתק למיקום, בקואורדינטות של הלקוח, מבנה נקודת שצוין על-ידי הפרמטר ב- GetCaretPos. יישום להעביר קארה בחלון על-ידי שימוש בפונקציה SetCaretPos . חלון להעביר קארה רק אם בבעלותה כבר סימן הכניסה. SetCaretPos להעביר את סימן caret אם הוא גלוי או לא.

Index