סימני caret

קארה הוא מהבהב קו, בלוק, או מפת סיביות באזור הלקוח של חלון. סימן הכניסה מציין בדרך כלל את המקום שבו הטקסט או הגרפיקה יתווספו. האיור הבא מציג מספר וריאציות נפוצות במראה של סימן הכניסה.

יישום מבוסס-Win32 ניתן ליצור סימן caret, משנה את המועד ההבהוב שלו, ואת להציג, להסתיר או למקם מחדש את סימן caret.

Index