הזמן הבהוב הסמן

הזמן שחלף, באלפיות שניה, הדרוש להפיכת סימן הכניסה נקרא להבהב פעם. סימן הכניסה תהבהב ככל הליך המשנה הנמצאים בבעלות תור ההודעות יש משאבה הודעת מעבד את ההודעות.

המשתמש יכול להגדיר את הזמן הבהוב של הסמן באמצעות לוח הבקרה, יישומים לכבד את הגדרות המשתמש הנבחר. יישום לקבוע זמן הבהוב של הסמן באמצעות הפונקציה GetCaretBlinkTime . אם אתה כותב יישום המאפשר למשתמש להתאים את הזמן הבהוב, כגון יישומון לוח הבקרה, להשתמש בפונקציה SetCaretBlinkTime כדי להגדיר את קצב הזמן הבהוב על מספר מוגדר של אלפיות השניה.

הבזק הזמן הוא הזמן שחלף, באלפיות שניה, נדרש להציג, היפוך ולשחזר את התצוגה של קארה. הזמן הבזק של קארה הוא פי שניים זמן תחילת הבהוב.

Index