מצבי לחצן

סעיף זה דן אופן בחירת לחצן משנה למצבו, כיצד להשיב לו היישום. המקטע מורכב בנושאים הבאים:

Index