בחירת לחצן

למשתמש יש אפשרות לבחור לחצן בשלוש דרכים: על ידי לחיצה עליו באמצעות העכבר, על-ידי מעבר באמצעות מקש טאב אליו ולאחר מכן הקשה על מקש ENTER, או (אם הלחצן אינו חלק בקבוצה המוגדרת על-ידי הסגנון WS_GROUP) על-ידי מעבר באמצעות מקש טאב הלחצן הנבחר בקבוצה ולאחר שימוש במקשי החצים כדי לעבור בתוך קבוצה זו. שתי השיטות טאבים הם חלק ממשק לוח המקשים מוגדרת מראש שסופקו על-ידי המערכת. לקבלת תיאור מלא של ממשק זה, ראה תיבות דו-שיח.

בחירת לחצן בדרך כלל גורם האירועים הבאים:

Index