לחצן סוגים וסגנונות

קיימים חמישה סוגים של לחצנים:

לכל סוג של לחצן יש סגנון אחד או יותר. עבור טבלה של סגנונות לחצן, ראה סגנונות לחצן.

Index