לחצן המתפקד

הפונקציות הבאות נעשה עם לחצנים.

CheckDlgButton
CheckRadioButton
IsDlgButtonChecked

Index