תיבות קבוצה

תיבת קבוצה היא המלבן המקיף קבוצה של פקדים, כגון תיבות סימון או לחצני אפשרויות, בטקסט המוגדר על-ידי היישום (התווית) בפינה הימנית העליונה שלה. המטרה היחידה של תיבת קבוצה היא כדי לארגן פקדים קשורים על-ידי המטרה המשותפת (בדרך כלל שמציין את התווית). תיבת קבוצה יש סגנון אחד בלבד, המוגדר על-ידי קבוע BS_GROUPBOX. מכיוון שלא ניתן לבחור תיבת קבוצה, לה אין מצב הסימון, למקד את המדינה, או לדחוף את המדינה. יישום לא יכול לשלוח הודעות תיבת קבוצה.