בדיקת המצב של פרמטר נגישות

קטע הקוד הבא משתמש GetSystemMetrics הפונקציה כדי לבדוק את פרמטר הצגת צליל. אם GetSystemMetrics מחזירה TRUE, היישום צריך להציג כל מידע חשוב בצורה ויזואלית.

BOOL fShowSounds; 
fShowSounds = GetSystemMetrics(SM_SHOWSOUNDS) 

 

Index