קודי מקש וירטואלי

הטבלה הבאה מציגה את סמלי שמות קבוע ערכים הקסדצימאליים, עכבר או לוח מקשים ששווי קודי מקש וירטואלי המשמש את המערכת. קודי מפורטים בסדר מספרי.

שם סמלי קבוע ערך (הקסדצימאלי) עכבר או לוח מקשים שווה ערך
VK_LBUTTON 01 לחצן העכבר השמאלי
VK_RBUTTON 02 הלחצן הימני של העכבר
VK_CANCEL 03 עיבוד של מעבר לפקד
VK_MBUTTON 04 לחצן העכבר האמצעי (שלושה לחצנים עכבר)
05–07 לא מוגדר
VK_BACK 08 מקש backspace
VK_TAB 09 מקש tab
0A–0B לא מוגדר
VK_CLEAR 0 C נקה מפתח
VK_RETURN 0 D הזן מפתח
0E–0F לא מוגדר
VK_SHIFT 10 מקש shift
VK_CONTROL 11 מקש ctrl
VK_MENU 12 מקש alt
VK_PAUSE 13 השהה
VK_CAPITAL 14 מקש caps
15–19 שמורות למערכות קאנג'י
1A לא מוגדר
VK_ESCAPE 1B מקש esc
1C–1F שמורות למערכות קאנג'י
VK_SPACE 20 מקש רווח
VK_PRIOR 21 עמוד כלפי מעלה מפתח
VK_NEXT 22 מקש page down
VK_END 23 מקש הסיום
VK_HOME 24 מפתח הבית
VK_LEFT 25 מקש חץ שמאלה
VK_UP 26 מקש חץ למעלה
VK_RIGHT 27 חץ ימינה
VK_DOWN 28 מקש חץ למטה
VK_SELECT 29 בחר מפתח
2A יצרן ציוד מקורי (OEM) מסוים
VK_EXECUTE 2B מפתח הפעלה
VK_SNAPSHOT 2 C הדפסת מסך מפתח
VK_INSERT דו-ממדי מקש ins
VK_DELETE 2E מקש del
VK_HELP 2F מקש עזרה
VK_0 30 מקש 0
VK_1 31 מפתח 1
VK_2 32 מפתח 2
VK_3 33 מפתח 3
VK_4 34 מקש 4
VK_5 35 מקש 5
VK_6 36 מפתח 6
VK_7 37 מפתח 7
VK_8 38 מפתח 8
VK_9 39 מפתח 9
3A–40 לא מוגדר
VK_A 41 מפתח
VK_B 42 מקש b
VK_C 43 המקש c
VK_D 44 מפתח ברה
VK_E 45 מפתח אלקטרוני
VK_F 46 מקש f
VK_G 47 מפתח g
VK_H 48 מפתח קמ
VK_I 49 אני מפתח
VK_J 4A מפתח j
VK_K 4B מפתח k
VK_L 4 C המקש l
VK_M 4 D מפתח m
VK_N 4E מקש n
VK_O 4F מפתח o
VK_P 50 מקש p
VK_Q 51 מקש q
VK_R 52 מקש r
VK_S 53 מקש s
VK_T 54 מפתח t
VK_U 55 מפתח u
VK_V 56 המקש v
VK_W 57 מפתח w
VK_X 58 x-מפתח
VK_Y 59 מפתח y
VK_Z 5A מקש z
VK_LWIN אפשר לפרוט כסף מקש חלונות משמאל (Microsoft לוח מקשים טבעי)
VK_RWIN 5 C מקש חלונות מימין (Microsoft לוח מקשים טבעי)
VK_APPS 5 י מפתח יישומים (Microsoft לוח מקשים טבעי)
5E–5F לא מוגדר
VK_NUMPAD0 60 מקש בלוח המקשים המספרי 0
VK_NUMPAD1 61 מקש מקלדת נומרית 1
VK_NUMPAD2 62 מקש מקלדת נומרית 2
VK_NUMPAD3 63 מקש בלוח המקשים המספרי 3
VK_NUMPAD4 64 מקש בלוח המקשים המספרי 4
VK_NUMPAD5 65 מקש בלוח המקשים המספרי 5
VK_NUMPAD6 66 מקש בלוח המקשים המספרי 6
VK_NUMPAD7 67 מקש בלוח המקשים המספרי 7
VK_NUMPAD8 68 מקש בלוח המקשים המספרי 8
VK_NUMPAD9 69 מקש בלוח המקשים המספרי 9
VK_MULTIPLY 6A מקש כפל
VK_ADD 6B הוספת מפתח
VK_SEPARATOR 6 C מקש מפריד
VK_SUBTRACT יח 6 מקש חיסור
VK_DECIMAL 6E מקש עשרוני
VK_DIVIDE 6F מקש חילוק
VK_F1 70 מקש f1
VK_F2 71 מקש f2
VK_F3 72 מקש f3
VK_F4 73 מקש f4
VK_F5 74 מקש f5
VK_F6 75 מקש f6
VK_F7 76 מקש f7
VK_F8 77 מקש f8
VK_F9 78 מקש f9
VK_F10 79 מקש f10
VK_F11 7 א מקש f11
VK_F12 7B מקש f12
VK_F13 7 C מפתח f13
VK_F14 7 D מפתח f14
VK_F15 7E מפתח f15
VK_F16 7F מפתח f16
VK_F17 80 שעות מפתח f17
VK_F18 81 H מפתח f18
VK_F19 82 H מפתח f19
VK_F20 83 H מפתח f20
VK_F21 84 H מפתח f21
VK_F22 85 H f22 מפתח
VK_F23 86 H מפתח f23
VK_F24 87 H מפתח f24
88–8F טרם הוקצה
VK_NUMLOCK 90 מקש num lock
VK_SCROLL 91 scroll lock והחזקתו
92–B9 טרם הוקצה
BA–C0 OEM ספציפיים
C1–DA טרם הוקצה
DB–E4 OEM ספציפיים
E5 טרם הוקצה
E6 OEM ספציפיים
E7–E8 טרם הוקצה
E9–F5 OEM ספציפיים
VK_ATTN F6 מפתח הובלה
VK_CRSEL F7 מפתח CrSel
VK_EXSEL F8 מפתח ExSel
VK_EREOF F9 מחיקת מפתח EOF
VK_PLAY פא מפתח הפעלה
VK_ZOOM פנסיון מלא גודל מפתח
VK_NONAME FC שמור לשימוש עתידי.
VK_PA1 FD מפתח PA1
VK_OEM_CLEAR פה מפתח ברורה

Index