Готовий до використання масиву класи

CByteArray

Зберігає елементи типу БАЙТ в масив.

CDWordArray

Зберігає елементи типу DWORD масиву.

CObArray

Магазини вказівники об'єктів, класу CObject , або об'єкти, класи, отриманих від CObject в масиві.

CPtrArray

Зберігає вказівники void (загальний вказівники) в масив.

CUIntArray

Зберігає елементи типу UINT масиву.

CWordArray

Зберігає елементи типу слово в масив.

CStringArray

Зберігає CString об'єкти в масив.

Index