Пов'язані з OLE класи

Ці класи надають різні послуги, починаючи від винятки для файлів вводу та виводу.

COleObjectFactory

Використаний для створення елементів, якщо просили з інших контейнерах. Цей клас використовується як базовий клас для більш конкретних типів заводах, включаючи COleTemplateServer.

COleMessageFilter

Для керування паралелізм з OLE легкий віддаленої процедури дзвінки (LRPC).

COleStreamFile

Використовує інтерфейс COM IStream CFile доступу до складені файлів. Цей клас (походить від CFile) дає MFC серіалізацією використовувати OLE структуровані зберігання.

CRectTracker

Переміщення, зміна розміру і переорієнтацію елементів на місці.

Index