ISAPI класи

ISAPI описує інтерфейс для інтернет-серверах. Прикладом сервером ISAPI є Windows NT Server запущено Microsoft Internet Information Server (IIS).

HTTP фільтри обробляти запити до сервера. Вони можуть бути використані для обробки таких типів додатків:

Фільтр класи

CHttpFilter

Фільтри вибрано надісланих ISAPI-сервер HTTP-запитів.

CHttpFilterContext

Керує контекст для HTTP-фільтр. Це допоміжні клас для обробки декількох, одночасних запитів CHttpFilter об'єкта.

Сервер класи

Серверні розширення ISAPI процесу запити до сервера. MFC ISAPI класи не буде обробляти заявки від на загальних шлюзового інтерфейсу (CGI).

CHttpServer

Розширює функціональність сервером ISAPI обробкою запитів клієнта.

CHttpServerContext

Керує контекст для розширення ISAPI сервера. Це допоміжні клас для обробки декількох, одночасних запитів CHttpServer об'єкта.

Пов'язані класи

CHtmlStream

Ручки кешування виведення HTML. Функціонально подібні до CMemFile.

Index