Рамка вікна класи (архітектура)

У перегляду документа/архітектура рамка вікна, windows, які містять вікно перегляду. Вони також підтримують контролювати те барів, додається до них.

У документі інтерфейс (MDI) програми у головному вікні походить від CMDIFrameWnd. Це побічно містить документи кадри, які CMDIChildWnd об'єктів. CMDIChildWnd об'єкти, у свою чергу, містять документи переглядів.

В одному документі інтерфейс (SDI) додатків головне вікно, отриманих від CFrameWnd, містить подання поточного документа.

CFrameWnd

Базовий клас для застосунку SDI основні рамки вікна. Також базовий клас для всіх інших класах рамки вікна.

CMDIFrameWnd

Базовий клас для застосунку MDI основні рамки вікна.

CMDIChildWnd

Базовий клас для застосунку MDI документа кадр windows.

COleIPFrameWnd

Забезпечує рамки вікна для перегляду, коли сервер документ вже редагується місце.

Index